OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ( WA1M/00271065/0 )

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Beaty Rusin asesor komorniczy Beata Witkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2021 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, sala F2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako: przysługujące w udziałach po 1/3 dłużnikom: Krzysztof Nowak, Janina Nowak i Anna Stworzyjan prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Hornówek (05-080) przy ul. Stanisława Pietkiewicza 35, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00271064/0.