E-licytacje nieruchomości

W dniu 19 września 2021 roku weszła w życia nowelizacja kodeksy postępowania cywilnego, która wprowadzająca e-licytacje komornicze. Jednak dopiero od dnia 6 listopada 2021 roku, czyli dnia wydania stosownych aktów wykonawczych do ustawy, można wprowadzać oferty i licytować elektronicznie nieruchomości na portalu pod domeną e-licytacje.komornik.pl. Przyjęte rozwiązanie ma przysłużyć się zabezpieczeniu interesów obu stron postępowania,…

Instytucja doręczeń komorniczych w praktyce

Regulacja doręczeń zawarta w kodeksie postępowania cywilnego Art. 139 (1) kpc § 1 Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i…

Ograniczenia egzekucji spowodowane Covid-19

Rzeczywistość jaka powstała po wprowadzeniu – jak to określa polski ustawodawca – „stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii” wymusiła na polskim prawodawcy konieczność wprowadzenia licznych zmian legislacyjnych, które uchwalane były w stosunkowo szybkim tempie. Celem kolejno wprowadzanych aktów prawnych, potocznie określonych jako „tarcze”, było m. in. przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z wygaszeniem gospodarki dokonanym…