Publikacje

Instytucja doręczeń komorniczych w praktyce

Regulacja doręczeń zawarta w kodeksie postępowania cywilnego Art. 139 (1) kpc § 1 Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i […]
Read more

Ograniczenia egzekucji spowodowane Covid-19

Rzeczywistość jaka powstała po wprowadzeniu – jak to określa polski ustawodawca – „stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii” wymusiła na polskim prawodawcy konieczność wprowadzenia licznych zmian legislacyjnych, które uchwalane były w stosunkowo szybkim tempie. Celem kolejno wprowadzanych aktów prawnych, potocznie określonych jako „tarcze”, było m. in. przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z wygaszeniem gospodarki dokonanym […]
Read more