Publikacje

Ograniczenia egzekucji spowodowane Covid-19

Rzeczywistość jaka powstała po wprowadzeniu – jak to określa polski ustawodawca – „stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii” wymusiła na polskim prawodawcy konieczność wprowadzenia licznych zmian legislacyjnych, które uchwalane były w stosunkowo szybkim tempie. Celem kolejno wprowadzanych aktów prawnych, potocznie określonych jako „tarcze”, było m. in. przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z wygaszeniem gospodarki dokonanym […]
Read more