Strona w Budowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Beata Rusin Kancelaria Komornicza nr XIX w Warszawie
ul. Przy Agorze 28/U8, 01-930 Warszawa
Fax: 22 864 38 79
Tel.: 22 697-00-61
Numer konta bankowego: 43 1240 6074 1111 0010 4704 2981