Złóż wniosek egzekucyjny

Złóż wniosek o egzekucje świadczeń alimentacyjnych

O kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Beata Rusin

Kancelaria Komornicza nr XIX w Warszawie

Kancelaria czynna:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek – czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

Przyjęcia interesantów:

  • poniedziałki w godz. 14:00 – 17:00
  • czwartki w godz. 9:00 – 12:00

Wpłat na poczet spłaty dochodzonych należności oraz zaliczek można dokonywać bezpośrednio w kancelarii bądź na poniżej podany rachunek bankowy komornika Bank Polska Kasa Opieki SA 43 1240 6074 1111 0010 4704 2981

Informacji udzielamy osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 22 697-00-61, 798-931-502 lub drogą elektroniczną pod adresem sekretariat@komornik-zoliborz.pl

Informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie są udzielane stronie (wierzyciel lub dłużnik) pełnomocnikowi, przedstawicielowi ustawowemu, kuratorowi, opiekunowi prawnemu.

Celem prawidłowej weryfikacji rozmówcy bądź osoby kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy i danych osobowych interesanta ( imienia i nazwiska oraz numeru pesel ).

Oświadczenie o wskazaniu mienia przez dłużnika w trybie art. 801 kpc może zostać złożone w formie pisemnej ( z własnoręcznym podpisem ) przesłane na adres kancelarii. Powyższych wyjaśnień można udzielić osobiście w kancelarii komornika w dniach i godzinach przyjęć interesantów oraz telefonicznie.