Publikacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1M/00414182/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Beata Rusin na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-05-2024 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie mającego siedzibę przyul. Kocjana 3 w sali nr 1152, odbędzie się pierwsza...

W dniu 19 września 2021 roku weszła w życia nowelizacja kodeksy postępowania cywilnego, która wprowadzająca e-licytacje komornicze. Jednak dopiero od dnia 6 listopada 2021 roku, czyli dnia wydania stosownych aktów wykonawczych do ustawy, można wprowadzać oferty i licytować elektronicznie nieruchomości na portalu pod domeną e-licytacje.komornik.pl. Przyjęte rozwiązanie ma przysłużyć się zabezpieczeniu interesów obu stron postępowania,...

Regulacja doręczeń zawarta w kodeksie postępowania cywilnego Art. 139 (1) kpc § 1 Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i...

Rzeczywistość jaka powstała po wprowadzeniu – jak to określa polski ustawodawca – „stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii” wymusiła na polskim prawodawcy konieczność wprowadzenia licznych zmian legislacyjnych, które uchwalane były w stosunkowo szybkim tempie. Celem kolejno wprowadzanych aktów prawnych, potocznie określonych jako „tarcze”, było m. in. przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z wygaszen