Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Beata Rusin

Kancelaria Komornicza nr XIX w Warszawie

W dniach:
– 02/05/2024 r.
– 31/05/2024 r.
kancelaria będzie nieczynna

* UWAGA*

*Od dnia 18 marca 2024 r.

nastąpi zmiana adresu siedziby Kancelarii,

nowy adres ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34, 01-824 Warszawa*

Przyjęcia interesantów w kancelarii komornika odbywać się będą po wcześniejszej rejestracji oraz rezerwacji terminu przez podanie numeru sprawy, imienia i nazwiska oraz numeru pesel.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną pod numerami telefonów 22 697 00 61, 798 931 502, sms na numer 798 931 502 oraz mailowo: przyjecia@komornik-zoliborz.pl

Brak podania danych osobowych skutkować będzie odmową dokonania rezerwacji.

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki 14:00-17:00

czwartki 9:00-12:00

Obsługa telefoniczna interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 14:00.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika:

Bank Polska Kasa Opieki: 43 1240 6074 1111 0010 4704 2981 Wszelkie pisma należy składać za pomocą publicznego operatora pocztowego.
W przypadku spraw niecierpiących zwłoki prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.