Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1M/00414182/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Beata Rusin na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-05-2024 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie mającego siedzibę przyul. Kocjana 3 w sali nr 1152, odbędzie się pierwsza...