Właściwość

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, tj. Sądu Apelacyjnego w warszawie.

uwaga!

Do egzekucji z nieruchomości na terenie dzielnic Żoliborz i Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, gmina Łomianki oraz Izabelin, właściwi są wyłącznie Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza.

Spis ulic dzielnicy:

spis ulic dzielnicy Bielany
spis ulic dzielnicy Izabelin
spis ulic dzielnicy Łomianki
spis ulic dzielnicy Żoliborz